Czech Hospital

Nemocnice Czech Hospital v Arandu v péči obyvatel Arandu
Nemocnice Czech Hospital v Arandu v péči obyvatel Arandu

Jak to začalo

Jsme horolezci a já (Dina) jsem navštívila Pakistán poprvé v roce 1970 jako členka první Československé Karakorumské expedice. Později jsem se tam vrátila asi patnáctkrát. Oba, Viťa i já jsme se zamilovali do těch obrovských a výjimečně krásných hor a taktéž do lidí, kteří obývají jejich hluboká údolí a kaňony a jejichž život se často nachází na hranici přežití. Bylo naším velkým přáním těmto lidem nějak pomoci.

Our background:

We are mountain climbers and I (Dina) visited Pakistan for the first time in 1970 as a member of the first Czechoslovak Karakorum Expedition. Later I returned there about 15 times. We fell in love with those huge and enormously beautiful mountains, as well as with the people residing in its deep valleys and gorges, often on the edge of the survival. It was a big wish of mine to help them somehow.

2005

Naše pomoc začala v roce 2005, v průběhu obrovského a strašlivě ničivého zemětřesení, jehož epicentrum byl právě Karakorum a Himálaj a které zabilo téměř sto tisíc lidí. V té době jsme vybudovali spolu s vesničany z Askole a Chonga v dolině Braldu dva vodovodní systémy, jeden na vysokohorských pastvinách u Askole ve 4000m a jeden přímo ve vesnici Chongo.

Our help started in 2005, during the great and terrible earthquake which was centered in the mountainous of the Himalaya and Karakorum and killed nearly a hundred thousands of victims. That time we (my husband and I) constructed together with the villagers of Askole and Chongo in Braldu valley two watersupply systems (Askole pastures, 4000m and Chongo village, 3000m).

2006

V následujícím roce jsme se opět do Pákistánu vrátili, když jsme přivezli z České Republiky přes Karačí a Islamabád dva obrovské kontejnery obsahující mobilní skládací nemocnici ze speciálních panelů a množství zdravotnického vybavení, materiálu a léků, které byly určeny jako dar českých dárců trpícím Baltijcům. Bylo extrémně těžké překonat všechny byrokratické nástrahy a překážky, ale nakonec se nám podařilo bezpečně celou zásilku dovézt po 1000km dlouhé Karakorum Highway, která vede převážně údolím Indu až do Skardu, které je Správním centrem Severních území (dnes nazývaných GB). Skardu se nachází na horním toku Indu nedaleko Indicko-Pákistánské linie příměří.

The next year Viťa Dokoupil and I returned to Pakistan, bringing from the Czech Republic (via Karachi and Islamabad) two big containers containing a mobile hospital in parts, and a lot of medical equipment and medicines as well donated to the suffering Balti people by donors from Czech Republic. It was extremely difficult to overcome all of the bureaucracy and other custom and tax barriers and bring the whole consignment safely to Skardu via Karakorum Highway. Skardu is the name of the regional center of the Northern Areas (now Gilgit-Baltistan or GB) located in the upper part of the Indus Valley.

2007

Transport celé zásilky do Arandu jsme uskutečnili v dalším roce. Arandu je nejvýše položená vesnice v údolí řeky Basho (3000m), která zde vytéká ledovcovou bránou z ledovce Čhogo-Lungma, který je jedním z nejdelších ledovců Karakorumu a nachází se v oblasti Haramosh Range. Toto místo je jedním z nejodlehlejších lokalit, v zimě sněhem doslova odřezané od nejbližší civilizace po dlouhých pět měsíců kruté zimní himalájské sezóny. Převládal zde způsob života, který v určitých aspektech nenaplňoval ani středověké parametry. Průměrná roční zimní mortalita malých dětí v zimě způsobená zápalem plic byla dlouhodobě kolem 10 až 15 dětí ročně, protože přístup vesničanů k lékům a zdravotní službě byl prakticky nulový. Chyběl ale i přístup k čisté pitné vodě, co se nejvíce podílelo na katastrofálních hygienických podmínkách. Téměř všichni obyvatelé Arandu byli postiženi důsledky nedostatečné a nesprávné výživy, co způsobovalo nejrůznější formy chorob, degeneračních příznaků, atd. Řečeno krátce, jednalo se o zakonzervovaný středověký způsob života s mnoha prvky spadající až do doby kamenné. Téměř zázrakem se nám povedlo realizovat transport celé zásilky do Arandu s využitím místního způsobu dopravy pomocí tzv.cargo džípů po extrémně nebezpečné „džípové“ cestě, která do Arandu vede v lavinézních svazích a kaňonech řeky Basho. Tam jsme na předem připravený pozemek postavili celou stavbu z polyuretanových panelů a uvedli do života základní funkci tohoto nového zdravotního zařízení.V témže roce se nebývalým způsobem snížila zimní mortalita malých dětí - na zápal plic neumřelo ani jedno!

We completed the transport of the whole consignment to Arandu, which is the highest village (3000m) in the Basho valley, located near the outlet of the Basho River under the huge Chogo-Lungma glacier belonging to Haramosh mountain range. We considered this place as the most suitable to locate the hospital, because of the highest degree of the need we had observed. This place is one of the most remote and underdeveloped we had ever seen, cut off from civilization for more than 5 months out of the year during the long and severe himalayan winter season. The average winter mortality caused by pneumonia alone was approximately between 10 to 15 small children per year. The villagers had nearly no access to any health services or medicines. Their access to clean water was also very poor, the hygiene extremely bad. Almost all of the residents suffered from consequences of malnutrition which causes a wide variety of diseases, degenerations, etc. Roughly speaking their living conditions were not far from medieval ones, sometimes even stone-age-like. After transporting the whole consignment to Arandu, using for that purpose about thirty so-called “cargo jeeps”, since the extremely dangerous road there is only “jeepable”, we pitched up and finally completed the building of the mobile hospital from special polyurethane parts (each of them sandwiched between two steel plates) in frame of the same mission. Since 2007, the wintertime mortality of small children has plummeted - we have only recorded 3 cases (2007-2012).

2008

Ačkoliv cílem naší mise v roce 2007 bylo dovézt, postavit a uvést do života naši malou českou nemocnici, čeho bylo plně dosaženo, rozhodli jsme se pokračovat v Arandu při poskytování a rozvíjení zdravotní pomoci, protože jinak by celá akce ztratila svůj zamýšlený smysl a nesplnila by svoji funkci. Od roku 2008 proto každým rokem zásobujeme nemocnici léky na celý další rok, když tyto nakupujeme od farmaceutických distributorů ve Skardu. Toto je základní činnost, bez které je funkce nemocnice nemyslitelná. Léky a také provoz nemocnice (plat uklízeče a zdravotníka) hradíme z peněz, darovaných českými dárci včetně nás dvou a našich rodin.V roce 2008 jsme také provedli rekonstrukci do té doby nedostatečného vodovodního systému v Arandu, kterého zdrojem je vydatný pramen pitné vody nacházející se na svazích nad vesnicí.Vybudovali jsme jímací jezírko, sedimentační nádrž a zrekonstruovali jsme rovněž systém plastových rozvodů.

Although the purpose of our two previous missions was attained by the completion of the hospital, we decided to continue our visits to Arandu in order to start and later run the health care there for Arandu and neighbouring village residents. For this purpose we started in 2008 to purchase the annual suplies of the medicines from the pharmacy distributors in Skardu. This supply, which has continued yearly since 2008, we consider to be the basic and most important service our small (two-member) NGO is providing. The funds for this supply which is rapidly growing, are donated every year by Czech donors, including our families. In 2008 we made the very necessary reconstruction of the water supply system, which uses the source of spring water from the slopes above the village. That same year, we reconstructed the source and the pipe system of the Arandu water supply, installing also a special sedimentation tank near of the source.

2009

V tomto roce jsme položili základy pro motorizovaný záchranný systém, když jsme zakoupili terénní Toyotu 4x4, vhodnou pro převážení pacientů z odlehlých údolí v případě potřeby do Skardu. Tato později značně snížila statistiku úmrtnosti v případech, kdy pomoc na místě nestačí. Rozšířili jsme i zdravotní služby v Arandu tím, že jsme angažovali a od té doby průběžně platíme pravidelné návštěvy specializované ženské sestry LHV (Lady Health Visitor), která pomáhá snižovat následky komplikovaných porodů a také uvádí do života systém plánované rodiny.

The high priority was to build the foundation for the future rescue system for both Basho and Braldu valleys purchasing one Toyota 4x4 truck, suitable for bringing patients in emergency cases from the remote villages. This too has decreased the mortality statistics. We extended the health service in Arandu organising regular visits of LHV (Lady health visitor), which means the beginning of Family planning and other care concerning mothers and children.

2010

V roce 2010 jsme navštívili Arandu hned dvakrát: poprvé v zimě (únor-březen) abychom se realisticky seznámili se způsobem zimního přežívání, které jsme zdokumentovali obrazem i filmem. Pravděpodobně jsme byli prvními cizinci, kteří navštívili Arandu v zimě. Naše druhá návštěvy se uskutečnila v létě 2010, kdy jsme z České Republiky přivezli a na střechu nemocnice instalovali malou fotovoltaickou elektrárnu. Tento jediný zdroj proudu umožnil uvést do chodu řadu sofistikovaných zařízení, které byly sice součástí původní dodávky, ležely ale bez možnosti použití v bednách. Od té doby tam funguje osvětlení nemocnice, EKG, malý počítač, lednička, mikroskop, kyslíková jednotka a některé měřící a diagnostické přístroje. Také jsme posílili náš mobilní záchranný systém zakoupením další Toyoty 4x4, takže teď jedna jezdí v dolině Braldu, druhá pak funguje v dolině Basho. Obě vozidla fungují na základě principu podpory samoudržitelnosti, když si obě na sebe vydělávají poskytováním placeného systému dopravy pro obyvatele obou údolí, prioritu má ale odvoz nemocného či zraněného člověka v případě nutnosti, který je realizován zdarma.

We made two visits to Arandu: one during the winter time (February-March) to get true and realistic information about the daily life and needs of the villagers during the hard winter time, as well as to get as much movie records for a doccumentary film as possible. Most probably, we were the first and only foreigners who havevisited this mountain area during the winter. The second visit took place during the summer time when we imported from the Czech Republic photo-voltaic panels and installed a power station on the roof of the hospital. This enabled us to use sophisticated medical equipment like ECG, a sugar machine, a microscope, and oxygen unit as well as lights, a refrigerator and some other appliances. At the same time we donated to the hospital a laptop that enabled us to create a much Better and more transparent system of evidence of the medical service provided there. At the same time we extended the mobile rescue system while donating another one Toyota 4x4, so now one is serving the Braldu valley (Askole) and the second one is serving the Basho valley (Arandu). Both of them are working on the idea of self-sustenance supporting, as both of them are supposed to earn money providing ordinary transport services for the residents, while the first priority of using the vehicle for the emergency cases is automatically respected.

2011

Podařily se nám dvě důležité věci: první z nich byla oprava posledního úseku džípové cesty z Doko do Arandu (cca 20km úsek), který byl již v havarijním stavu po početných zimních lavinách a sesuvech půdy z předešlých let a taktéž po záplavách, které postihly celý Pakistán v roce 2010. Těsně pře započetím opravy zde došlo k několika vážným nehodám, poslední si vyžádala 4 lidské života a 2 těžká zranění. Když byla cesta opravena, využili jsme toho k přepravě historicky prvního traktoru s příslušenstvím a mlátičky, kterou jsme rovněž darovali obyvatelům Arandu s pomocí našich sponzorů.
Foto oprava cesty
Foto oprava tří mostů Kero, Basho, Ali
Foto Nový traktor a mlátička

We succeeded in two goals: the first was the repair of the last part of the jeepable road from Doko to Arandu (approx. 20km) as this part had become very dangerous after several winter avalanches, landslides and the huge flood in 2010. Several cars had fallen down from the road unfortunately, and in June 2010, the most tragic accident took four human lives and caused two very serious injuries. Using the effective help of a very experienced and good-hearted local contractor we were able to finish this difficult task during our summer mission there. After the road was repaired and enlarged, the first tractor together with a thrasher machine, which we purchsed in Lahore and donated to the village Arandu, were transported to Arandu to make future harvests easier.
Foto repair of road
Foto repair three bridges Kero, Basho, Ali
Foto New tractor and harvester

2012

Konečně, při naší poslední misi jsme se pustili do rekonstrukce a rozšíření stávající základní školy, která byla totálně nedostatečná. Také jsme opravili životně důležitý zavlažovací kanál, který zničily sesuvy a laviny a který má svůj zdroj v bočné větvi malého ledovce Bargandžo nad vesnicí. Kromě toho jsme vybudovali tři separátní vodovodní systémy pro vysokohorské pastviny cca 4000m vysoko v lokalitách Bargandčo, Sencheca a Gemendok.
Foto Škola
Vodovody: Sencecha, Remendoc, Bargadzo

Finally, during our last mission to Arandu, we enlarged and reconstructed the local elementary school which was totally insufficient for the existing number of children in age of 7 to 13 years. We also accomplished a substantial reconstruction of the main irrigation channel which was totally destroyed (approx. length: 300m) near its source, which is a small side glacier located in the massive of the mountain Bargandjo. We repaired as well the rest of the channel (approx. length 3km). This channel is of a vital importace for the village because of the prevailing semi-desert extremely
Foto School
Water suplly: Sencecha, Remendoc, Bargadzo

2013

Nejvýznamnějším počinem v roce bylo ukončení stavby „staff housu“, neboli domu pro zdravotníky včetně lékařů (pákistánské i z ciziny) pro nás, pracovníky Czech Hospital, další dobrovolníky, případně dozorující pákistánské úředníky. Postavit takový domeček bylo velmi důležité, protože jiné možnosti ubytování kromě stanu a políčkách vesničanů není možné.K tomuto nás mimochodem již před několika lety inspirovala podobná stavba v Askole, sloužící vedle zdravotního zařízení italským lékařům a jejich návštěvám.
FOTO Staff hause

Za velkých osobních finančních obětí členů Czech Hospital a bez pomoci ČR jsme také zakoupili ve Skardu pozemek o velikosti 30x20 metrů2 (pakistánkská míra 1 kanal) pro stavbu malého internátu, sloužícího v budoucnu pro adepty středoškolského studia z Arandu a přilehlých vesnic. Již několik let si totiž naléhavě uvědomujeme, že bez podobné vymoženosti, která jedině může zajistit přístup horalů ke vzdělání, je náš sen o samoudržitelnosti našeho projektu marný.
Hned poté byla zahájena stavba opěrné zdi, ohraničující tento pozemek, která je nutnou funkční součástí každé stavby v poušti. Hussain se svými lidmi tam obětavě pracoval až do poloviny prosince, kdy kruté mrazy znemožnily další práci.
FOTO Hostel Skardu

Jako každým rokem, i v roce 2013 byla v září zakoupena zásoba léků na rok u místních distributorů. Léky jsou totiž absolutní alfou a omegou našeho působení v Baltistánu, bez kterého by se zhroutil základní smysl naší nemocnice. Není nejmenší naděje, že by si je vesničané mohli zajistit jinak a znovu by v zimě začaly umírat ti nejzranitelnější: děti, ženy a staří lidé.

The most important goal we achieved in 2012 was the completion of the „staff house“ for the Czech hospital in Arandu, what is a small stone building constructed near of the hospital. Such a facility is very important to provide a basic service and privacy for us (members of Czech Hospital o. s.) while staying in arandu and also for the other volunteers (doctors, health workers), supervisors, or other visitors helping to the hospital. There does not exist any other accomodation facility in Arandu and even if you want to pitch up a tent you have no other choice as to do it at some field as every squre feet of flat land is here used to produce grain. We were inspired to build such a facility by the Italian volunteers who are running a small hospital in the village Ascole since 1995. (Ascole is the last village on the trekking route to Baltoro Glacier on the way to K2.)
FOTO Staff hause
We also purchased a piece of land, size of which is aproximately 30mx20m ( locally called 1 kanal) in Skardu to build there another small house serving in future as a simple accomodation for further students from Arandu and its vicinity willing to achieve in Skardu higher education. To do this we had to face rather big personal sacrifice donating our private money as the Czech government did not provide any financial support for this project. But after several years of hard humanitarian work in this area we made a conclusion and we are absolutely sure that only providing access to education for young mountain people can really change their life and at the same time ensure the self sustainability of all projects we have started there. But without providing an accomodation to needy students from remote valleys remains the access to education just an unreal dream.
After purchasing the land we started immediately to construct a stone wall around the plot what is in a deserted landscape a task of basic necessity.
FOTO Hostel Skardu

Similarly as during all past years since 2007 we also purchased medicines for the Czech Hospital for the starting period (September 2013 - August 2014) at the pharmacy distributors in Skardu. Actually this job is the „alpha and omega“ of our humanitarian help in Basho valley since its start and still it remains so, as there is no one to substitute us. And if we fail to continue this job, there is no choice- the most vulnerable part of the population: children, women and old people start to die again during the cruel winter time as it was in past.

2014

Pokračujeme, opět bez státního příspěvku, ve stavbě přízemní části budovy internátu s tím, že v budoucnu bychom rádi postavili i první patro. Zajištění léků je pro nás opět samozřejmé.

We still continue, again without the Czech Goverment financial support to construct the ground floor of our student „hostel“ in Skardu. We hope to complete it and in future complete the first floor as well. The medicine - supply for the Czech hospital for the next season (2014-2015) remains, of course, our basic duty.

Závěrem

Není možné, abychom na tomto místě uvedli plný výčet našich aktivit za období 2005-2014, proto uvádíme jen ty nejdůležitější. I z těch je ale patrné, že v naší práci sledujeme podpoření tří nejdůležitějších pilířů, které jedině umožňují přechod od středověkého způsobu života k tomu modernímu: jsou to zdravotní služba, přístup ke vzdělání a poskytnutí nejdůležitějších technických vymožeností, na které domorodci sami nedosáhnou. V současné době spatřujeme jako nejdůležitější moment pro budoucí samostatnou udržitelnost celého projektu přístup ke vzdělání alespoň pro malou skupinku nejnadanějších dětí ve věku od 12 let. Nutnou podmínkou k tomu, aby takoví vybraní studenti a žáci mohli navštěvovat střední, případně vyšší školy ve Skardu, je zajištění jejich ubytování v tomto místě. Proto bychom rádi zakoupili ve Skardu pozemek za tímto účelem a vybudovali na něm malou budovu, která by toto skromné ubytování dětem poskytovala. Tento úkol je ale pro naše malé občanské sdružení vzhledem k rostoucím cenám pozemků a ve srovnání s tím, co jsme již v minulosti realizovali, výjimečně náročný a nemůžeme jej zvládnout z běžných prostředků podobných těm, které jsme získali v minulých letech. Proto si dovolujeme oslovit všechny potenciální partnery a sponzory, kteří tak jako my, vědí, že přístup ke vzdělání je nejzákladnější systémovou podmínkou pro realizaci každého pokroku, aby nám pomohli. Předem Vám za Vaši pomoc, či nalezení sponzora, děkujeme.

Conclusion

It is impossible to present here a complete list of our activities in Arandu since 2006-2012, so we list here only the most important ones. Actually it is evident, that we follow three most important pillars of the complex help which only should change the stone age /middle age living conditions there as soon as possible: health service, providing access to education, technical constructions and facilities. At the moment we consider the access to education as the most important from point of view of the future and of the self-sustainability of the whole project . At the moment it seems most essential to provide simple accommodation in Skardu for those students age of twelve and up who will be chosen to attend secondary schools and colleges there. Because of the long distance and danger of the jeepable road connecting Skardu and Arandu it is completely impossible to enable those children to visit the schools mentioned without providing accomodation. So we would like buy, or get donated by the municipality of Skardu, a piece of land (1 kanal) there to construct a modest but suitable house which will serve the students as a dormitory there. But, as we concluded, for this purpose much higher financial support than we ever collected before will be necessary and this is the reason that we are asking also some of potential open-minded donors to contribute.Thank you for your kind understanding and for your HELP in advance.

­