Archiv aktualit roku 2009

19.2.2009

Dnešním dnem byl formálně ukončen organizací Handforhelp o.p.s. projekt Pakistán Hospital Unit.

Projekt Pakistán Hospital Unit byl de facto ukončen již v roce 2007, kdy byla budova, vybavení a léky protokolárně předány do správy vesnice Arandu a BHEF. Již rok 2007 byl z části financován účastníky mise (Dina Štěrbová a Viťa Dokoupil) a rok 2008 byl plně financován Czech Hospital o.s. bez účasti Handforhelp o.p.s. Od roku 2008, tedy od svého vzniku, Czech Hospital o.s. pracuje transparentně na novém dlouhodobém projektu, který jsme nazvali "Modelové řešení zlepšení životní situace v extémních podmínkách horských himalájských vesnic."

"Chápu, že potřeba pomoci v této oblasti je permanentní.
Z mého hlediska se však již nejedná o pomoc bezprostřední ani rozvojovou a vzhledem k tomu považuji naší angažovanost za ukončenou. Projekt bude zařazen na našich stránkách do sekce "Uzavřené projekty" O této skutečnosti budeme informovat v tiskové zprávě, kterou připravíme s naším mediálním poradcem. Přeji Vám nadále hodně úspěchů ve vaší jistě záslužné práci.
Jaromír Dolanský
Hand for Help
Liberec"

Nicméně my si myslíme a jsme o tom přesvědčeni, že v pomoci je třeba pokračovat. Naše přesvědčení pramení ze znalosti prostředí, lidí a jejich každodenních starostí a potřeb.

­