Archiv aktualit roku 2010

12. 11. 2010

 1. Konsolidace nemocnice po výměně dispenzářů v březnu 2010
 2. Inventura léků, přístrojového vybavení a ostatního inventáře. Předání budovy i vybavení novému dispenzáři Najaffu Alímu.
 3. Doplňující nákup léků na období od března do srpna 2010
 4. Zajištění školení na nejnižší stupeň ženské sestry pro 3 děvčata z Arandu ve státní nemocnici DHQ ve Skardu v době od května do listopadu 2010.
 5. Nákup, dovoz, montáž a uvedení do chodu fotovoltaické elektrárny na střeše nemocnice.
 6. Zaškolení na obsluhu fotovoltaické elektrárny.
 7. Nákup, dovoz a montáž 2 slunenčích ohřívačů vody (jeden pro nemocnici a jeden pro veřejné teplé sprchy). Rekonstrukce vodovodu, stavba sprch, přístřešku, napojení a zprovoznění ohřívačů.
 8. Nákup a dovoz léků na zimní období.
 9. Nákup kombinovaného ter.auta Toyota 84 pro potřeby záchranného systému pro Arandu a celou dolinu Basho. Slavnostní předání obou aut vesnicím Ascoli a Arandu z rukou čs.velvyslance.
 10. Zajištění školení na řidiče pro Jusupa, syna Ahmada Alího z Arandu.
 11. Ve věci propagace České nemocnice:
  - návštěva velvyslance
  - tiskovka ve Skardu,
  - prezentace na 5 Tv kanálech,
  - zmínka o Czech Hospital ve všech denících, v mnohých na titulních stranách.
 12. Započato soustředěné úsilí za účelem postavení či alespoň opravy a rozšíření stávající školy a získání nejméně jednoho stálého státem placeného učitele.
 13. Zajištění další spolupráce a odborného dohledu nad nemocnicí ze strany spolupracující organizace BHEF v osobách DR.Mubashíra a ženské sestry Zahry včetně pokračování programu plánované rodiny.
 14. Uvedení do chodu celého přístrojového vybavení nemocnice (lednička, světla, EKG, odsavač hlenu, mikroskop, kyslíková jednotka, měřič cukru, urologický set.
 15. Naprogramování jednoduchého programu v počítači pro zjednodušení a zpřehlednění evidence vydávaných léků, knihy pacientů i registru skladu léků. Zakoupení tiskárny k počítači, zaškolení dispenzáře, oživení EKG a uvedení do běžného užívání.
 16. V rámci spolupráce s nadací PP Berkat, která v minulosti iniciovala transplantace rohovek v Afghánistánu, prověřena možnost zaškolení schopného očního chirurga ve Skardu na tutéž aktivitu. Realizován monitoring existujícího vybavení potřebného k provádění transplantací a nalezen vhodný zájemce oční chirurg Dr.Niaz Alí.

Více ve Zprávě 2010

 

­