Archiv aktualit roku 2010

11.9.2010

12.9.2010 odlétají do Baltistánu Dina Štěrbová a Viťa Dokoupil, aby realizovali projekt, podporovaný Českou republikou: "MODELOVÉ ŘEŠENÍ ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH HORSKÝCH HIMALÁJSKÝCH VESNIC"

- Titulní list
- Identifikační formulář
- Tabulka výstupů a aktivit
- Rozpočet
- Matice logického rámce
- Popis výchozího stavu
- Vztah projektu k řešení potřeb partnerské země
- Příloha k rozpočtu

­